Mobiliteit in Gent

Laden en lossen in het voetgangersgebied

Gent heeft een groot voetgangersgebied dat verkeersvrij is. Tussen 11u en 18u heeft u een vergunning nodig om er te laden en lossen. Die kunt u aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf. Buiten deze venstertijden kan laden en lossen zonder vergunning.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Om tussen 11 en 18 uur het Gentse voetgangersgebied in te rijden, heeft u een vergunning nodig. Buiten deze uren mag u laden en lossen zonder vergunning.

Ook wanneer u een werf in de voetgangerszone wil bereiken, kunt u dit enkel met een voertuig dat is vergund. Let op: parkeren in de voetgangerszone is enkel toegelaten binnen een werfzone waarvoor een vergunning ‘inname openbaar domein’ werd goedgekeurd. Meer info daarover vindt u hier.

Een vergunning is gekoppeld aan de nummerplaat van een voertuig.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Om een vergunning aan te vragen moet u een formulier invullen. In de rechterkolom op deze pagina, vindt u onder ‘e-loket’ een link naar het online formulier. U kunt het formulier ook per e-mail (vergunningen.voetgangersgebied@gent.be), telefonisch (op 09 266 28 00) of aan de infobalie van het Mobiliteitsbedrijf aanvragen. Druk het formulier af, vul het in en bezorg het aan het Mobiliteitsbedrijf.

Dien uw aanvraag 14 dagen op voorhand in zodat er voldoende tijd is om uw aanvraag te controleren en uw vergunningskaart aan u te bezorgen.

Informatie en voorwaarden

Ook met een vergunning voor het voetgangersgebied:

  • verleent u altijd voorrang aan voetgangers en fietsers
  • mag u in het gebied niet parkeren (stilstaan om te laden en lossen kan wel)
  • heeft u een extra vergunning 'inname openbaar domein' nodig als u uw voertuig als rijdende werkplaats gebruikt (meer info)
  • rijdt u het gebied in via de kortste weg naar uw bestemming in het voetgangersgebied
  • mag u met een vrachtwagen met een tonnenmaat hoger dan 10 ton niet in het gebied rijden
  • rijdt u stapvoets
  • blijft het algemeen verkeersreglement gelden
  • mag u tijdens de Gentse Feesten de zone niet in. Alle vergunningen worden gedurende die periode opgeschort. De ruimere Feestenzone is dan enkel toegankelijk van 6u tot 12u.

Het voetgangersgebied bestaat uit twee delen: oost en west.

  • Ook met een vergunning is het niet toegelaten om via de Cataloniëstraat van de Korenmarkt naar het Emile Braunplein te rijden of omgekeerd. Veegwagens van Ivago en voertuigen van De Lijn mogen dit wel.
  • Aan de stadshal geldt ook een doorgangsverbod tussen Botermarkt en Poeljemarkt. Voor veegwagens van Ivago en de belevering van het stadhuis is een uitzondering voorzien.

Een plan met verbindingsroutes om van de ene kant van het gebied naar de andere te rijden en een met aan- en afrijroutes vindt u onderaan bij ‘documenten’.

Leg uw vergunningskaart op een zichtbare plaats achter de voorruit.

Hoe lang is een vergunning geldig?

Een vergunning voor de voetgangerszone is maximaal 1 jaar geldig.

Als u echter slechts af en toe leveringen of korte werken uitvoert in het voetgangersgebied, kunt u best telkens een tijdelijke vergunning aanvragen.

Waar vraagt u een vergunning aan?

U vraagt uw vergunning voetgangersgebied aan via het e-loket of bij het Mobiliteitsbedrijf.

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
T 09 266 28 00
E-mail: vergunningen.voetgangersgebied@gent.be
Openingsuren:

Ma - di - woe - vrij: 9u tot 12u30
Woensdag ook van 14u tot 16u
Dinsdag enkel op afspraak van 16u30 tot 19u 

Hoe lang duurt het voor ik een vergunning heb?

Vraag een vergunning bij voorkeur 14 dagen op voorhand aan. Op die manier heeft het Mobiliteitsbedrijf voldoende tijd om ze te evalueren en u de goedgekeurde vergunningskaart via de post toe te sturen.

In uitzonderlijke gevallen, enkel voor dringende en onvoorziene interventies, kunt u een vergunning aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf aanvragen. U kan de vergunning dan meekrijgen.

Wat kost de vergunning?

Een vergunning is gratis.

Wat doe ik bij verlies of diefstal?

Meld u eerst bij de politie voor een attest van verlies of diefstal. Met dit attest kunt u een duplicaat van uw vergunning aanvragen.

Lees ook

Vrachtwagens: parkeren

Vrachtwagens mogen in principe zowel binnen als buiten de bebouwde kom parkeren, maar moeten rekening houden met de volgende voorwaarden.

Gemotoriseerd verkeer in de voetgangerszones

Om met een gemotoriseerd voertuig de voetgangerszone te bereiken, hebt u tussen 11 en 18 uur een vergunningskaart voor het voetgangersgebied nodig. LET OP! Dit is de situatie die geldt tot 3 april 2017.

werf

Voetgangersgebied

De Gentse binnenstad telt ruim 35 hectaren autovrij of autoluw gebied. Dit voetgangersgebied is een heerlijke zone om te wandelen, winkelen of van een terrasje te genieten. Fietsen is er toegestaan, zolang de voetgangers er geen last van hebben.

Bewonersparkeren en parkeervergunningen

Onbeperkt gratis parkeren in de buurt van uw woning? Het kan, met een digitale parkeervergunning. Die kunt u krijgen voor de zone waar u woont. Het is dus geen vrije parkeervergunning voor de rest van de stad.

bewonersparkeren