Mobiliteit in Gent

Moto's: parkeren

Motorrijders vinden in Gent-centrum op de volgende plaatsen parkeerplaats voor hun voertuig:

  • Kammerstraat
  • Bij Sint-Jacobs
  • Koophandelsplein
  • Drabstraat

Motorfietsen mogen geparkeerd worden op reguliere auto-parkeerplaatsen (maar niet op voorbehouden bewonersplaatsen). Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen schuin of haaks op de rand van de rijbaan parkeren op voorwaarde dat zij binnen het aangeduide parkeervak blijven.
Binnen één parkeervak mogen meerdere motorfietsen geparkeerd worden. Sinds 1 maart 2007 mogen motorfietsen ook buiten de rijbaan en afgebakende parkeerzones opgesteld worden als ze 'de andere weggebruikers daarbij niet hinderen of in gevaar brengen'.
In Gent is er geen betaalplicht voor motorfietsen. Met een motorfiets kunt u in Gent bijgevolg gratis en onbeperkt parkeren op reguliere plaatsen. U hebt evenmin een bewonersvergunning nodig. Dit blijft gelden, ook na invoer van het nieuwe Parkeerplan en het nieuwe Mobiliteitsplan.
Motorfietsen kunnen enkel geparkeerd worden in Parking Gent Zuid. In de andere parkings kan het niet omdat ze te weinig metaalmassa hebben om de in- en uitritslagboom te kunnen activeren.

Lees ook

Parkeren op straat

De straten in de stad vormen een netwerk voor de mobiliteit. Openbaar vervoer, voetgangers, auto’s, bestelwagens, hulpdiensten… alle verkeer moet er langs. Auto’s die naast het trottoir geparkeerd staan, nemen behoorlijk wat ruimte in en soms stoort dat. Met het Parkeerplan wil de stad de geringe parkeerplaatsen op een verantwoorde manier beheren.

In Gent staan er heel wat auto's op straat geparkeerd.

Ondergrondse parkings

Het Gentse stadscentrum telt momenteel negen parkeergarages. Samen bieden ze meer dan 5000 parkeerplaatsen aan.