Mobiliteit in Gent

Tractoren in stadscentrum: politie waakt over veiligheid

tractor

In het stadscentrum van Gent zijn een aantal grote bouwwerven opgestart. Sommige aannemers zetten landbouwtractoren in voor het transport van puin, grond en bouwmateriaal. Die tractoren zijn echter niet aangepast aan druk stadsverkeer met zwakke weggebruikers en de smalle straten in het centrum. Daarom pleegde de Gentse politie overleg met partners om tot afspraken te komen om het werfverkeer met landbouwvoertuigen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Sinds een paar jaar zetten transporteurs en bouwbedrijven landbouwtractoren in voor het vervoer van puin, grond en bouwmaterialen. Die voertuigen zijn echter niet aangepast aan het verkeer in een stadscentrum, waar ook veel zwakke weggebruikers aan het verkeer deelnemen en smalle straten het manoeuvreren met dergelijke mastodonten bemoeilijken.

Tractoren die ingezet werden voor de werf in de Kouterdreef reden bijvoorbeeld door de Korte Meer en Volderstraat en namen bij het indraaien in de straat ook het voetpad in beslag. De wielen van tractoren zijn ook niet afgedekt door de carrosserie zoals dat bij vrachtwagens wel het geval is. Net als vrachtwagens hebben bestuurders van tractoren af te rekenen met een dode hoek.

Om paal en perk te stellen aan verkeersonveilige situaties rond bouwwerven in het stadscentrum, overlegde de Verkeersdienst van de Gentse politie met het Mobiliteitsbedrijf, de Dienst Stedelijke Vernieuwing en de werfverantwoordelijke van Matexi over de werf in de Kouterdreef en aan de Kouter.

Tijdens dat overleg werden beperkende maatregelen voor de transporten met tractoren besproken (zo zal erover gewaakt worden dat de aanhangwagens niet overladen worden en moet de lading afgedekt worden) en routes uitgestippeld om de confrontaties met zwakke weggebruikers tot een minimum te beperken. De politie begeleidde de tractoren twee maal langs de nieuwe evacuatieroute.

Die loopt via de Brabantdam en Kuiperskaai naar de F. Rooseveltlaan. De komende weken zal de politie ook waken over de naleving van die afspraken.

Meer info:

Politiezone Gent - Dienst Communicatie
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Tel.: 09 266 66 22
Fax: 09 266 60 30
E-mail: communicatie@politie.gent.be
Openingsuren:

van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur.

Laatst bijgewerkt: oktober 2013