Mobiliteit in Gent

Woonboten hebben nieuwe ligplaats in het Handelsdok

woonboten

Woonboten die aanmeren in de Oude Dokken doen dat voortaan aan de oostzijde van het Handelsdok. Daar bieden 17 nieuwe vingersteigers plaats aan 34 woonboten. De boten liggen dus niet langer langs de kade, maar wel dwars erop. Een verlaagd wandelpad langs de hele kade zorgt voor de verbinding tussen de boten en het land.

De werken gingen van start in het voorjaar van 2011, in opdracht van de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Een kleine drie meter vóór de bestaande kade bouwde de aannemer een volledig nieuwe kaaimuur, over de hele lengte van het Handelsdok. Door vervolgens een houten loopvloer tussen beide muren te leggen, ontstond een verlaagd wandelpad dat meteen ook als toegangsweg tot de boten dienst doet.

Dwars op het wandelpad liggen 17 nieuwe vingersteigers voor woonboten. Aan elke steiger meren twee boten aan. Voor elke boot zijn aansluitingen op riolering, water, telecom en elektriciteit voorzien.

Nieuw leven in de Oude Dokken

De realisatie past volledig in de globale herontwikkeling van de Oude Dokken tot nieuwe woonwijk aan het water. Van de ongeveer 1500 woningen die daar gepland zijn, worden de eerste gebouwd op de terreinen vlak naast de nieuwe ligplaatsen.

In dat gebied komen er ongeveer 350 woningen, verdeeld over drie bouwvelden. Tussen die bouwvelden in is er telkens plaats voor groen. De ligplaatsen bevinden zich recht tegenover de bebouwde delen op het land. In het verlengde van de toekomstige groenzones kunnen dus geen woonboten liggen. Zo is er vanuit die zones altijd een schitterend zicht op het water. Tegelijk is het wandelpad op die plaatsen dubbel zo breed als elders. Zo dienen die delen ook perfect als rust- of ontmoetingsplaats.

Kostprijs

De totale kostprijs van deze werken bedroeg 5,7 miljoen euro (exclusief btw). Europa (Efro, Doelstelling 2), Vlaanderen (W&Z NV) en sogent delen de kosten. De Europese bijdrage bedroeg 2,3 miljoen euro.

Renovatie kaaimuren Oude Dokken

Rondom het volledige wateroppervlak van de dokken bevindt zich een kleine vijf kilometer kaaimuur. Een technische studie uit 2008 toonde aan dat een belangrijk deel ervan, in hoofdzaak aan de oostkant van het water, aan herstelling toe was. Sogent en W&Z NV staan in voor de renovatie van deze muren. De kaaimuur aan het Handelsdok is nu als eerste aangepakt. De werken aan de muren aan het Houtdok zijn volop aan de gang, de muren aan het Achterdok volgen spoedig.

Meer info:

www.oudedokken.be

Laatst bijgewerkt: oktober 2013

Nieuwsberichten

12-04-2013

Woonboten verhuizen naar de Schipperskaai

In het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken is de renovatie van de kaaimuur aan de oostelijke zijde van het Handelsdok, langsheen de volledige Schipperskaai, zo goed als klaar.

Toekomstbeeld van de Oude Dokken