Mobiliteit in Gent

Vrachtwagens: parkeren

Vrachtwagens mogen in principe zowel binnen als buiten de bebouwde kom parkeren, maar moeten rekening houden met de volgende voorwaarden.

 • Binnen de bebouwde kom mogen (vracht)auto's, trekkers en aanhangwagens met een maximale toegestane massa van meer dan 7,5 ton niet langer dan 8 uur na elkaar parkeren op de openbare weg op dezelfde plaats.
 • Buiten de bebouwde kom geldt die tijdsduurbeperking niet.
 • In de zones betalend parkeren mogen mogen alle voertuigen staan die minder dan 3.5 ton wegen: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen en dus ook lichte vrachtvoertuigen. Vrachtwagens mogen daar dus niet parkeren. Zij mogen er wel laden en lossen binnen de beperkingen die de verkeerswetgeving oplegt.

Parkings voor vrachtwagens

Op het grondgebied van de stad Gent bevinden zich speciale parkings voor vrachtwagens. Daar mogen vrachtwagens gratis en onbeperkt parkeren.

De lijst van deze parkeerplaatsen ziet er zo uit:

 • Australiëstraat
 • Oceaniëstraat
 • Skaldenstraat
 • Gentstraat (tegenover Eikstraat)
 • Driebeekstraat
 • Land van Rodelaan
 • Oefenpleinstraat
 • Klaartestraat
 • Chinastraat
 • Koopvaardijlaan (deel van de stadsweg aan de betoncentrale)
 • Groenestaakstraat (ter hoogte van de Verlorensteenstraat)
 • Drongensesteenweg (halfweg aan beide straatzijden)
 • Nieuwelaan (in beide richtingen buiten de bebouwde kom en tussen de Heiveldstraat en de Antwerpsesteenweg)

Voorwaarden voor parkeren, laden en lossen

Vrachtwagens mogen in principe zowel binnen als buiten de bebouwde kom parkeren, maar:

 • binnen de bebouwde kom mogen (vracht)auto's en aanhangwagens met een maximale toegestane massa van meer dan 7,5 ton niet langer dan 8 uur na elkaar parkeren op de openbare weg op dezelfde plaats (art. 27.5.2 van de wegcode);
 • buiten de bebouwde kom geldt voormelde tijdsduurbeperking niet in de zones betalend parkeren mogen enkel personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen parkeren. Vrachtwagens mogen daar dus niet parkeren (ongeacht of zij parkeergeld betalen of niet!). Zij mogen er wel laden en lossen binnen de beperkingen die de verkeerswetgeving oplegt;
 • in het autovrij gebied (vb. stadscentrum) geldt een algemeen parkeerverbod (art. 22 secties 2 van de wegcode). Vrachtwagens mogen er wel laden en lossen binnen de voorziene tijden en binnen beperkingen die de verkeerswetgeving oplegt in de woonerven (vb. Patershol, Ledebergplein) is het parkeren eveneens verboden, behalve op de plaatsen die als parkeerruimte zijn ingericht en aangeduid (art. 22bis 4°a van de wegcode). Vrachtwagens mogen er laden en lossen, binnen de beperkingen die de verkeerswetgeving oplegt voor de zones 30 legt het verkeersreglement geen specifieke beperkingen op.

Lees ook

Laden en lossen in het voetgangersgebied

Gent heeft een groot voetgangersgebied dat verkeersvrij is. Tussen 11u en 18u heeft u een vergunning nodig om er te laden en lossen. Die kunt u aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf. Buiten deze venstertijden kan laden en lossen zonder vergunning.