Mobiliteit in Gent

Fietspad tussen Drongensesteenweg, Malem en Noorderlaan feestelijk geopend

Opening fietspad Malem
Opening fietspad Malem

Op donderdag 15 december 2016 werd het nieuw stuk fietspad tussen de Drongensesteenweg, de Noorderlaan en de Oud-Strijderslaan in Malem ingehuldigd door schepen Watteeuw en schepen Balthazar. Deze verbinding vormt een belangrijke stap in het vervolledigen van de fietsroute Westerringspoor. De werken kaderen in het inrichtingsplan Malem, dat werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Het fietspad werd aangelegd tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan. Het is met een brug over de Leie verbonden met de wijk Malem, ter hoogte van de Oud-Strijderslaan. Hierdoor ontstaat er een betere fietsverbinding vanaf de nieuwe woningen van de site Alsberghe – Van Oost, de woonwijk Malem en de Leiekaai naar de binnenstad.

Schakel in fietsroute Westerringspoor

Het fietspad verbindt de nieuwe woonwijk op de site Alsberghe-Van Oost, de wijk Malem en de Watersportbaan, en biedt bewoners een veilige doorsteek in een groene omgeving. Het vormt een belangrijke schakel in de fietsroute Westerringspoor. Deze fietsroute verbindt het noorden van Gent (de Kanaalzone, Wondelgem en Mariakerke) met het westen van Gent en het station Gent Sint-Pieters. Dit nieuw fietspad zal in de toekomst aansluiten op de brug over de Watersportbaan.

Inrichtingsplan Malem

De werken kaderen in het project ‘Inrichtingsplan Malem’, dat opgemaakt, uitgevoerd en gefinancierd werd door de Vlaamse overheid (Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal NV) en de Stad Gent. In het kader van dit inrichtingsplan werden belangrijke stukken van het Westerringspoor aangelegd. In 2011 voerde de VLM werken uit ten noorden van de Drongensesteenweg, met name de heraanleg van volkstuinen en de aanleg van een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Een jaar later, in 2012, volgde de aanleg van de brug over de ‘Studentenleie’ op het eind van de Oud-Strijderslaan, door Waterwegen en Zeekanaal NV. De projectontwikkelaar van de woonsite Alsberghe - Van Oost legde in 2014 het Alice Béviairepad vanaf de Drongensesteenweg tot de vijver ten zuiden van het woonproject.

Werken

De werken aan het fietspad werden opgevolgd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en uitgevoerd in twee fasen. In de voorbereidende fase werd een ruïne gesloopt en een waterloop gedempt. In een tweede fase volgde de aanleg van het fietspad zelf. De werken zijn nog niet volledig afgerond. Eandis zorgt in de komende weken voor de aanleg van de verlichting. Daarna zal de aannemer nog de bermen afwerken en bomen en struiken aanplanten.

Voor deze missing link maakte Vlaams minister Joke Schauvliege 281.868 euro vrij, de Stad Gent 120.827 euro.

Laatst bijgewerkt: december 2016