Mobiliteit in Gent

Tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in K.L. Ledeganckstraat zorgt voor extra fietsparkeerplaatsen

Plan K.L. Ledeganckstraat
Plan K.L. Ledeganckstraat

In de K.L. Ledeganckstraat pakt de Stad Gent de hoge fietsparkeerdruk aan, in samenwerking met UGent en HoGent. Er komt een fietsparkeervak, en het tijdelijk verhinderen van doorgaand gemotoriseerd verkeer in de straat biedt plaats aan 300 extra fietsparkeerplaatsen.

Oplossing voor het nijpend tekort aan fietsparkeerplaatsen

De K.L. Ledeganckstraat kampt al geruime tijd met overlast door hinderlijk geparkeerde fietsen. De fietsparkeerdruk is er zeer groot wegens de aanwezigheid van de UGent en HoGent. Daarbovenop is de fietsenstalling in de Kraaistraat buiten gebruik wegens werkzaamheden aan de gebouwen van de UGent. De overlast van hinderlijk geparkeerde fietsen brengt de veiligheid van de buurt en het verkeer in gedrang en vraagt een tijdelijke creatie van extra fietsparkeerplaatsen.

Tijdelijk geen doorgang K.L. Ledeganckstraat

Om extra fietsparkeerplaatsen te creëren wordt de K.L. Ledeganckstraat tussen de ingangen van de fietsenstallingen van de UGent en HoGent geknipt voor gemotoriseerd verkeer. Aan het begin en het einde van de straat kunnen wagens nog steeds parkeren op de voorziene parkeerstroken. Ook veilig omkeren zal mogelijk zijn. Het midden van de straat wordt afgesloten met paaltjes, waar in geval van nood hulpdiensten kunnen doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke maatregel tot het einde van de werkzaamheden aan de gebouwen van de UGent. In februari 2017 volgt een grondige evaluatie en wordt bekeken of de tijdelijke maatregel al dan niet definitief wordt.

300 extra fietsparkeerplaatsen

In het midden van de straat zullen de parkeerstroken tijdelijk plaatsmaken voor extra fietsenstallingen, goed voor 300 extra fietsparkeerplaatsen.

Daarnaast voorziet de Stad Gent ook 5 permanente fietsparkeervakken op de voormalige bushalte en parkeerplaatsen. Deze fietsparkeervakken bieden ruimte voor 88 fietsparkeerplaatsen. Het systeem van fietsparkeervak leent zich uitstekend voor studenten die vooral kortparkeren tijdens de lesuren.

Laatst bijgewerkt: november 2016