Mobiliteit in Gent

Autodelen

De auto is een bijzonder nuttig en praktisch vervoersmiddel. En met autodelen springt u er bewust en efficiënt mee om.

​Autodelen wordt populairder in Belgie. Het betekent dat u een auto deelt met andere mensen. Meerdere personen rijden dus om beurten met een of meerdere (gezamenlijke) wagens. U gebruikt een auto wanneer u hem nodig hebt, op andere momenten rijdt iemand anders ermee. Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan: u kunt ermee rijden, maar hij is niet van u. Ook in Gent zit autodelen duidelijk in de lift. De Stad Gent ondersteunt  autodelen met een speciale parkeervergunning.

U leest alles over autodelen in gent op www.autodelen.gent

U vindt de brochure over autodelen hieronder terug

autodelen brochure GMF

Autodelen is een oplossing voor verschillende mobiliteitsbehoeften, vooral voor:

  • wie geen auto heeft, maar er af en toe wel een kan gebruiken
  • wie zijn/haar (tweede) auto vrij weinig gebruikt (minder dan 12.000 kilometer per jaar)
  • wie overweegt om een (tweede) auto aan te kopen

Stad Gent ondersteunt autodeel-initiatieven

Autodelen verlicht ook de parkeerdruk in de stad. Daarom steunt de Stad Gent verschillende autodeel-initiatieven door standplaatsen in te richten. Eén autodeel-wagen vervangt minstens zes tot acht particuliere wagens in de buurt. Autodelen is dus goed voor uw portefeuille, maar ook voor het milieu.

Voor autodelen bestaat een speciale parkeervergunning voor autodelen, zowel via autodeelorganisaties als voor georganiseerd particulier autodelen. U vraagt deze parkeervergunning voor autodelen aan bij het Mobiliteitsbedrijf

Lees ook

Parkeervergunning voor autodelen