Mobiliteit in Gent

Bewonersparkeren en parkeervergunningen

bewonersparkeren

Onbeperkt gratis parkeren in de buurt van uw woning? Het kan, met een digitale parkeervergunning. Die kunt u krijgen voor de zone waar u woont. Het is dus geen vrije parkeervergunning voor de rest van de stad.

Op 9 mei 2016 verandert er op vlak van parkeren heel wat in Gent. Op die dag wordt het Parkeerplan ingevoerd, dat zorgt voor meer parkeerplaats voor bewoners, en eenvoudigere tariefzones. U leest alles over de wijzigingen in uw buurt op stad.gent/mobiliteitsplan/het-parkeerplan/veranderingen-wijk-wijk.

Hoe vraagt u een parkeervergunning aan en hoe verlengt u ze?

Wat moet u doen om een parkeervergunning aan te vragen of te verlengen? Dat hangt ervan af. Hieronder vindt u voor elke situatie wat u moet doen.

U hebt nog geen parkeervergunning

U hebt een parkeervergunning en wilt ze verlengen

U hebt een parkeervergunning en wilt er een tweede

U wilt uw tweede parkeervergunning verlengen

U gaat verhuizen en wilt alvast een tijdelijke parkeervergunning voor uw nieuwe woning

U hebt een tijdelijke parkeervergunning en wilt ze verlengen

U wilt een parkeervergunning voor een vervangauto

Van papieren parkeerkaart naar digitale vergunning ...

Medio 2015 startte het Mobiliteitsbedrijf met de omzetting van alle bewonerskaarten naar digitale bewonersvergunningen, die gelinkt zijn aan de nummerplaat van de gebruiker. Door de nummerplaat in te voeren, kunnen de parkeerwachters eenvoudig controleren of iemand een geldige parkeervergunning in de gecontroleerde parkeerzone heeft of niet.

Er zijn voorlopig nog twee uitzonderingen: de zorgverstrekkers en marktkramers moeten voorlopig nog steeds hun parkeerkaart voorleggen. Op termijn komen ook die parkeerkaarten in het nieuwe digitale systeem terecht.

In combinatie met de invoering van de digitale parkeervergunning vernieuwt het Mobiliteitsbedrijf ook het e-portaal. Met een elektronische identiteitskaart wordt het mogelijk om online niet alleen gratis ‘eerste’ en betalende ‘tweede’ bewonersvergunningen aan te vragen, maar ook tijdelijke bewonersvergunningen (voor wie naar Gent verhuist maar nog niet definitief gedomicilieerd is) en ten slotte parkeervergunningen bij wegenwerken, voor zorgverstrekkers en voor marktkramers. Voor al die vergunningen moet een aanvrager zich dus niet langer naar de balie van het Mobiliteitsbedrijf begeven.

Wie kan een parkeervergunning krijgen?

Uw parkeervergunning krijgt u via het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, op voorwaarde dat u 3 dingen kunt bewijzen:

  • u hebt permanent een auto ter beschikking
  • u bent gedomicilieerd in een straat met betalend parkeren of blauwe zone, of
  • u verhuist naar een straat met betalend parkeren of blauwe zone en hebt hiervoor een aanvraag tot domiciliewijziging gedaan bij de Dienst Burgerzaken

Wie niet gedomicilieerd is in Gent, heeft geen recht op een parkeervergunning. Ook studenten zonder domicilie in Gent kunnen geen parkeervergunning krijgen; al zijn er wel alternatieven.

Per domicilieadres kunnen er maximaal 2 parkeervergunningen worden uitgereikt, een gratis eerste parkeervergunning en een betalende tweede parkeervergunning.

Waar kan u terecht?

Om een nieuwe parkeervergunning, een verlenging, een wijziging van nummerplaat, een tijdelijke vergunning of een parkeervergunning voor een vervangvoertuig aan te vragen, kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf.

U kunt in veel gevallen ook terecht op het e-loket van het Mobiliteitsbedrijf. Klik hier om rechtstreeks naar het e-loket te gaan.

 

Documenten

Stratenlijst bewonerszones

Lees ook

Parkeervergunningen voor specifieke doelgroepen

In Gent kunnen niet alleen bewoners maar ook andere doelgroepen onder heel specifieke voorwaarden van een bijzondere parkeerregeling genieten.

Welke documenten hebt u nodig?

Welke documenten hebt u nodig als u een parkeervergunning wil aanvragen of verlengen? Als u al een parkeervergunning hebt, hebt u die huidige parkeervergunning in ieder geval nodig.

balie

Wat als...

Het kan voorvallen dat u bijvoorbeeld niet zelf naar het loket kan komen, dat u verhuist, dat uw garage niet bereikbaar is door wegenwerken of dat u een nieuwe nummerplaat krijgt.

Voorbehouden bewonersplaatsen

In sommige straten, vooral in het centrum van Gent, zijn een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor de bewoners. Op voorbehouden bewonersplaatsen mogen enkel voertuigen parkeren mét een geldige parkeervergunning.

Kunnen studenten een parkeervergunning krijgen?

Studenten kunnen geen parkeervergunning aanvragen. Het Koninklijk en Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 is formeel: studenten die niet gedomicilieerd zijn in Gent, hebben geen recht op een parkeervergunning.

verkeer in gent