Mobiliteit in Gent

Fiets parkeren

Gent laat uw fiets niet in de kou staan. De Stad Gent investeert fors in een uitgebreid aanbod van comfortabele en degelijke fietsenstallingen.

De stad plaatst niet alleen ‘gewone’ stallingen op straat. Ze bouwt ook bewaakte fietsenparkings en onderzoekt nieuwe vormen van afgesloten stallingen, zoals fietskluizen, fietstrommels en buurtparkings.

Lees ook

Fietsenparkings

Zowel in de stations als in het historisch stadscentrum kunt u uw fiets bewaakt stallen in een van de fietsenparkings.

Tijdelijke fietsenstallingen

Tijdens evenementen en grote manifestaties kan de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen plaatsen. Die zijn compacter dan de vaste stallingen en daardoor makkelijk te verplaatsen.

Tijdelijke fietsenstallingen bij evenementen helpen om de vele extra fietsen comfortabel en veilig een plek te kunnen geven.

Openbare fietsenstallingen

In de Gentse straten staan in totaal meer dan 11.000 fietsenstallingen.

Projecten

Parkeren in Gent 2020

Op 24 november 2014 is het nieuwe parkeerplan voor Gent goedgekeurd op de Gentse Gemeenteraad. Begin oktober 2013 organiseerde het Mobiliteitsbedrijf een infomarkt en debatavonden over een nieuw parkeerplan voor Gent. Op dat moment werd het voorbereidende onderzoek afgerond. Op basis daarvan is verder gewerkt aan een strategisch beleidsplan. Op 30 juni 2014 werd het ontwerp daarvan voorgesteld op een Themacommissie van de Gentse Gemeenteraad. Het definitieve plan is nu goedgekeurd.

parkeren voor fietsen en auto's