Mobiliteit in Gent

Geplande fietsinfrastructuur

Niet alleen de stad Gent werkt aan onze fietsinfrastructuur. Ook partners als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), de provincie Oost-Vlaanderen,... zetten hun beste beentje voor om Gent op de fietskaart te zetten. Hieronder een beknopt overzicht van gedane en nog te realiseren projecten.

Stad Gent

  • Onderdoorgang Rozemarijnbrug
  • Parkbos

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)

Gent en het Vlaams Gewest

In Gent werken de Stad en het Vlaams Gewest (AWV en W&Z) vaak samen om plannen sneller en efficiënter te realiseren. Dat gebeurt vooral bij het versterken van de groenassen, het herwaarderen van de waterlopen en het uitbouwen van het fietsnetwerk.
Enkele voorbeelden zijn:

  • de fietsverbinding tussen de Dendermondsesteenweg en de Jan Delvinlaan via het Bijgaardepark en de Denderlaan
  • de fietspaden langs de Schelde tussen de Gentbruggebrug en de Keizerbrug door het Arbedpark en het Keizerpark
  • de groenas langs de Ledebergse Scheldemeander
  • project Oude Dokken: bouw van een fiets- en wandelbrug in het verlengde van de Doornzelestraat
  • fiets- en wandelbrug eiland Malem

Provincie Oost-Vlaanderen

Ook de Provincie draagt zijn steentje bij voor de fietsers in Gent:

  • De Dendermondsesteenweg is voorzien van fietssuggestiestroken.
  • De fietser kreeg de nodige aandacht bij het onderhoud van de Hundelgemsesteenweg.
  • Er komen nieuwe fietswegen bij op het netwerk Fietspaden Lange Afstand (grond Stad Gent).

Infrabel

Ook Infrabel (de beheerder van de spoorinfrastructuur) investeert soms in de uitbouw van fietsverbindingen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Langs de Leie komt er een dubbelrichtingsfietspad vanaf de Hoosmolen aan het stedelijk natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen tot aan de Watersportbaan. Het aan te leggen fietspad maakt deel uit van het 'Westerringspoor'. Dit project wordt in twee delen uitgevoerd: Malem-Halfweg en Brughuizeken. Brughuizeken is afgewerkt in de zomer van 2011. De werken maken deel uit van het landinrichtingsplan Malem en worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Stad Gent is medefinancierder en eigenaar van de gronden.

Nieuwsberichten

16-05-2014

Nieuwe fietsstraat in Gent

Hartje Gent is één lange nieuwe fietsstraat rijker op de populaire fietsverbinding tussen het François Laurentplein en Ingeland.

fietsstraat
16-05-2014

Nieuwe fietssuggestiestroken

In de tweede helft van mei krijgen diverse straten in Gent fietssuggestiestroken. Het gaat om de Tentoonstellingslaan, de Broekkantstraat, de Wittepaalstraat, de Emanuel Hielstraat en de Tweekapellenstraat.

24-01-2014

Onderdoorgang Ter Platenbrug is klaar

Onder de Ter Platenbrug leidt de nieuwe onderdoorgang fietsers en voetgangers veilig onder de stadsring.

fietsonderdoorgang Ter Platen
20-12-2013

Nieuwe fietsbrug over Kennedylaan

In Oostakker is een nieuwe fietsersbrug over de John Kennedylaan geopend. Die sluit aan op een 2,5 km lang nieuw fietspad dat het fietsverkeer van en naar de haven een stuk veiliger maakt.

nieuwe fietsbrug
02-10-2013

Vlaanderen investeert in 516 fietsprojecten

Het Vlaams Gewest maakt tot en met 2015 minstens 300 miljoen vrij voor 516 fietsprojecten in Vlaanderen.

meer fietspaden in Gent
30-08-2013

Vlotter met de fiets naar bedrijventerrein Drongen I in Baarle

Op dinsdag 3 september om 12.30 uur wordt de nieuwe fietsdoorsteek tussen de Landegemstraat en het Industriepark-Drongen feestelijk ingehuldigd. Daarmee wordt het fietstraject voor de werknemers van het bedrijventerrein gelegen langs de E40 in Baarle-Drongen een stuk korter en veiliger.

15-05-2013

Nieuw fietspad langs R4-West in Evergem

Vanaf 21 mei legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan langs de R4-West tussen de Drogenbroodstraat en de Langerbrugsestraat.

net over de grens met Gent komt er een nieuw fietspad
30-04-2013

Infovergadering werken op de Gasmeterlaan en Nieuwevaart

De Stad Gent, het Vlaamse Gewest, De Lijn en het waterbedrijf TMVW zullen samen werken uitvoeren aan de Gasmeterlaan, de Nieuwevaart en de Nieuwevaartbrug. Op dinsdag 7 mei vindt daarover een informatievergadering plaats in de polyvalente zaal van Buurtwerk Rabot.

Gasmeterlaan en Nieuwevaart krijgen veilige fietspaden
13-08-2012

1 jaar fietsstraat levert positieve effecten op

In de zomer van 2011 voerde de Stad Gent in de Visserij de allereerste fietsstraat in België in. Dit heeft al in het eerste jaar tot opmerkelijke resultaten geleid. Mee onder impuls van het Gentse initiatief werd de fietsstraat in februari 2012 opgenomen in de officiële wegcode. Het invoeren van de fietsstraat in de Visserij heeft er ook geleid tot een opvallende stijging van het aantal fietsers en een daling van het aantal auto’s.

fietsen in een fietsstraat
15-02-2012

Fietsen over het nieuwe Gaardenierspad

Vanuit Wondelgem is het sneller en veiliger fietsen naar Gent-centrum