Mobiliteit in Gent

Nieuwe fietsstraat in Gent

fietsstraat

Hartje Gent is één lange nieuwe fietsstraat rijker op de populaire fietsverbinding tussen het François Laurentplein en Ingeland.

Het gaat dan over de Henegouwenstraat, de Voldersstraat, de Hoornstraat, de Jacobijnenstraat en de Zwartezustersstraat.

Op sommige plaatsen op deze belangrijke fietsas is nu al geen gemotoriseerd verkeer welkom, tenzij om te laden en lossen. Dat is een gevolg van het ‘knippen’ van de Voldersstraat eerder dit jaar. Het weren van doorgaand verkeer was toen al een flinke verbetering voor de vele fietsers en voetgangers.

Vanaf 16 mei 2014 moeten auto’s op de andere stukken van de nieuwe fietsstraat achter de vele fietsers blijven rijden. Dat verhoogt de verkeersveiligheid en het fietscomfort. Het bevestigt het belang van deze fietsverbinding en maakt het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. De fietsstraat is onderdeel van de ‘Oostwestroute’, één van de grootstedelijke fietsroutes. Fietsers rijden er gemengd met het autoverkeer, maar ze zijn veel talrijker dan het aantal auto’s.

Fietsers hebben voorrang, behalve bij trams of aan zebrapaden

Met het invoeren van de fietsstraat krijgen fietsers niet enkel in de fietsstraten voorrang op autobestuurders, maar ook ten opzichte van het verkeer dat uit zijstraten komt, zoals bijvoorbeeld Onderbergen of de Gouvernementstraat.

Fietsers moeten wel voorrang blijven verlenen aan overstekende voetgangers op een zebrapad en aan het tramverkeer in de Kortemeer en de Veldstraat.

Voorgeschiedenis van de ‘fietsstraat’

In de zomer van 2011 voerde Gent in de Visserij de allereerste fietsstraat van het land in. Mee onder impuls van het Gentse initiatief werd de fietsstraat in februari 2012 opgenomen in de officiële wegcode. Het invoeren van de fietsstraat in de Visserij leidde er al snel tot een opvallende stijging van het aantal fietsers en een daling van het aantal auto’s.         

De Wegcode definieert een fietsstraat als een straat die ingericht is als fietsroute. Motorrijtuigen zijn er toegestaan maar ze mogen de fietsers niet inhalen. Verkeersborden signaleren het begin en het einde van een fietsstraat en de snelheid mag er nooit hoger liggen dan 30 km/u.

In 2013 werden in het Vademecum Fietsvoorzieningen richtlijnen opgenomen met betrekking tot de toepassing en de inrichting van fietsstraten.

Laad- en loszone in de Voldersstraat

In drukke winkelstraten hoort ook laden en lossen er onvermijdelijk bij. Maar in een fietsstraat is het natuurlijk niet wenselijk dat fietsers vaak stilstaande (vracht)wagens op hun weg vinden. Daarom zal in de Voldersstraat een nieuwe laad- en loszone ingericht worden. Dat is ook voor de handelaars en leveranciers een betere oplossing.

Sinds het knippen van de Voldersstraat begin dit jaar, is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de nieuwe fietsstraat. Om laden en lossen mogelijk te maken, is in het gedeelte van de Voldersstraat tussen Korte Meer en Veldstraat beperkt tweerichtingsverkeer toegestaan. Aan een zijde van de Sint-Niklaasstraat wordt een laad- en loszone ingericht op de plaats waar nu fietsenstallingen staan. De fietsenstallingen aan de andere straatzijde (kant Korte Meer) blijven behouden.

Deze inrichting van een nieuwe laad- en loszone komt er wellicht eind mei of begin juni.

Op termijn is het ook de bedoeling om de huidige groen-witte paaltjes te vervangen door dynamische palen, zodat het laad- en losverkeer in één rijrichting kan verlopen.

Laatst bijgewerkt: juli 2014

Lees ook

Fietsroutes

Met de fiets rijdt u superefficiënt naar school of werk (en omgekeerd). Of naar een vergadering, de supermarkt, de muziekschool… Maar hoe vindt u de handigste en meest veilige routes? Via de gratis fietskaart bijvoorbeeld. Die kunt u in de Stadswinkel of in het Mobiliteitsbedrijf krijgen. Of u raadpleegt de online fietsrouteplanner. Nog handiger!

Nieuwsberichten

13-08-2012

1 jaar fietsstraat levert positieve effecten op

In de zomer van 2011 voerde de Stad Gent in de Visserij de allereerste fietsstraat in België in. Dit heeft al in het eerste jaar tot opmerkelijke resultaten geleid. Mee onder impuls van het Gentse initiatief werd de fietsstraat in februari 2012 opgenomen in de officiële wegcode. Het invoeren van de fietsstraat in de Visserij heeft er ook geleid tot een opvallende stijging van het aantal fietsers en een daling van het aantal auto’s.

fietsen in een fietsstraat
14-03-2014

Door rood fietsen op vijf kruispunten

Op vijf kruispunten in Gent mogen fietsers vanaf vandaag rechtsaf of rechtdoor fietsen aan het rode verkeerslicht.

rechtsaf door rood
03-12-2013

Geen doorgaand autoverkeer meer in de Voldersstraat

Sinds deze week is het kruispunt Recollettenlei – Ajuinlei opnieuw beter bereikbaar. Ook Onderbergen kan terug bereikt worden vanaf dit kruispunt.

voldersstraat
31-01-2014

Knippen Voldersstraat positief onthaald

7 op de 10 ondervraagden vinden het doorknippen van de Voldersstraat in het centrum van Gent een goede zaak.

paaltje Voldersstraat