Mobiliteit in Gent

Aangepast rolstoelvervoer & vrijwilligersvervoer

Voor de inwoners van Gent is er aangepast vervoer binnen en buiten Groot Gent voorzien door het aangepaste rolstoelvervoer van de Minder Mobielen Centrale (MMC), een dienstverlening van de vzw Mobar in samenwerking met de Stad Gent.

Dit zijn de mogelijkheden:

  1. Aangepast rolstoelvervoer : Er bestaan verschillende opties voor aangepast rolstoelvervoer. Zo kan u kiezen voor vervoer van halte tot halte, van deur tot deur, voor individuele rolstoelgebruikers of voor groepsvervoer.
     
  2. Vrijwilligersvervoer : In opdracht van stad Gent, en in samenwerking met de koepel van mindermobielencentrales CPA vzw Taxistop, voorziet Mobar vzw in Gent in vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaren met een beperkt inkomen.

Lees meer over hoe u lid kunt worden van de vzw Mobar en de voorwaarden om deze diensten te kunnen gebruiken. 

Hefbomen voor aangepast vervoer

Op de website www.meermobiel.be vindt u meer informatie over de mogelijkheden van aangepast vervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen. Deze website is opgestart in het kader van het onderzoek “Hefbomen voor een aangepast vervoer Vlaanderen” van de Vlaamse Regering.

Lees ook

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) maakt deel uit van de vzw Mobar en biedt vervoersdiensten aan voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen of voor wie zich met een (elektrische) rolstoel verplaatst.

Minder Mobielen Centrale

Openbaar vervoer - basismobiliteit

Elke reiziger moet in Gent binnen een redelijke wandelafstand een bus- of tramhalte vinden. Dat is het principe van basismobiliteit.

Taxicheques

Personen met een beperkte mobiliteit en een beperkt inkomen kunnen via de Stad Gent taxicheques aankopen. Deze cheques worden aangeboden voor 0,75 euro en hebben een waarde van 2,50 euro. Elke gebruiker heeft recht op maximum 150 cheques per jaar. U gebruikt de cheques als betaalmiddel bij een taxirit. Ze zijn geldig tot 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar van uitgifte.