Mobiliteit in Gent

Taxicheques

Personen met een beperkte mobiliteit en een beperkt inkomen kunnen via de Stad Gent taxicheques aankopen. Deze cheques worden aangeboden voor 0,75 euro en hebben een waarde van 2,50 euro. Elke gebruiker heeft recht op maximum 150 cheques per jaar. U gebruikt de cheques als betaalmiddel bij een taxirit. Ze zijn geldig tot 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar van uitgifte.

Alle Gentse taxibedrijven moeten deze taxicheques voor alle soorten ritten aanvaarden. Belangrijk: zeg de chauffeur vòòr u instapt hoe u betaalt: met taxicheques!

Tegen welke voorwaarden mag u taxicheques aankopen?

 • in de Stad Gent gedomicilieerd zijn en wonen, en

 • niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wegens een permanente of tijdelijke beperking van fysieke, visuele, auditieve, verstandelijke of andere aard (bijvoorbeeld autismespectrumstoornis, hoog sensitiviteit, niet-aangeboren hersenletsel, dementie ...) of chronische ziekte, en zich ook niet zelfstandig met de wagen kunnen verplaatsen, en

 • aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • ofwel een uitkering ontvangen die automatisch recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering

  • ofwel een jaarlijks (gezins)inkomen hebben dat niet hoger is dan de inkomensgrenzen voor het openen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering,

  • ofwel in budgetbeheer of budgetbegeleiding zijn,

  • ofwel zich in een collectieve schuldenregeling bevinden.

Hoe kan u taxicheques aanvragen en verkrijgen?

1. Persoonlijke gebruikerskaart aanvragen

Wie taxicheques wenst te gebruiken, moet eerst een persoonlijke gebruikerskaart aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag ook laten indienen door een vertegenwoordiger. 
 
U kunt de gebruikerskaart aanvragen bij het Gentinfo-punt AC Zuid, aan de hand van een aanvraagformulier dat ook beschikbaar is op de website van de Stad Gent.  

2. Taxicheques aankopen

Rechthebbende gebruikers of hun vertegenwoordiger kunnen taxicheques aankopen bij het Gentinfo-punt AC Zuid of in een van de dienstencentra van de Stad Gent. U brengt hiervoor uw geldige gebruikerskaart mee.

Prijs

Voor een taxicheque betaalt u 0,75 euro. De taxicheque is 2,50 euro waard. De Stad past het verschil bij. 
Per kalenderjaar kunt u maximaal 150 taxicheques aankopen.
Per aankoop dient u minstens 10 taxicheques aan te kopen.

 
Geldigheid
De taxicheques zijn geldig van 1 januari van het kalenderjaar waarin ze aangekocht werden, tot 15 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

Info en aanvraag

Departement Bevolking en Welzijn
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 
Administratief Centrum Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
T 09 267 03 00

Nieuwsberichten

11-12-2013

Taxicheques met nieuw pasje

Gentenaars met een beperkt inkomen, die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen (opnieuw) goedkope taxicheques aanvragen.

taxicheques
03-10-2012

Sociaal tarief voor het rijden met een taxi

Gentenaars met een beperkt inkomen die zich niet zonder hulp van derden met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen en niet over een wagen beschikken, kunnen tegen een verminderd tarief taxicheques aankopen. Personen die hiervoor in aanmerking komen, konden tot nu toe op jaarbasis maximum 75 taxicheques aankopen. Voor sommigen is dit aantal niet toereikend. Daarom is het voor hen nu ook mogelijk om op vertoon van een speciaal pasje uitgereikt door de Dienst Sociale Voorzieningen met de taxi te rijden tegen het sociaal tarief.

Taxicheques om voordelig met een taxi te kunnen rijden