Mobiliteit in Gent

Mobiliteitsbedrijf

In het Gentse straatbeeld ziet u iedere dag het werk van het Mobiliteitsbedrijf. Zo staan er overal fietsenstallingen en tonen de verkeersgeleidingsborden u meteen in welke parkeergarages er nog vrije plaatsen zijn. Aan de centrale balie helpen de medewerkers u bijvoorbeeld graag aan een bewonerskaart en in het Fietsendepot kan u op zoek gaan naar uw fiets.

Ook achter de schermen gonst het van de bedrijvigheid. Het vraagt heel wat planning, onderzoek, overleg, organisatie en praktische uitwerking om de verplaatsingen van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, autobestuurders,… op elkaar af te stemmen.

Ieder jaar opnieuw leveren die inspanningen resultaten op, vaak in samenwerking met andere diensten of organisaties. Enkele voorbeelden uit 2013: de lancering van deze website, de ontwikkeling van een parkeer-app, het 'denk mee'-traject voor een nieuw parkeerplan, het autovrij maken van het Woodrow Wilsonplein, het behoud van twee schoolstraten, de fietsenparkings Braunplein en Vooruit, de betere bekendmaking van doorlopende straten en de parking Savaanstraat, een rapport over het verplaatsingsdrag in Gent,...

 

In deze rubriek

Contact

U vindt de balie van het Mobiliteitsbedrijf aan het Sint-Michielsplein, naast de parking Sint-Michiels.

Meer dan 20 jaar duurzaam mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid in Gent heeft sinds het allereerste fietsplan uit 1993 al flinke stappen vooruit gezet.

Gent investeerst in veilige wandel- en fietsverbindingen, zoals tussen het Keizerspark en de Visserij.

Mobiliteit in cijfers

Het Mobiliteitsbedrijf voert regelmatig studies uit rond mobiliteit. Dit gebeurt enerzijds door de eigen onderzoekscel, bijvoorbeeld het in kaart brengen van het verkeer op drukke kruispunten, het tellen van het aantal fietsers op belangrijke assen, kentekenonderzoek, snelheidsonderzoek,.. Anderzijds worden grotere studies uitbesteed. Hieronder vindt u de resultaten.

Fietstelpalen tellen voortdurend fietsers op de Visserij en de Coupure.

Fietsendepot

Binnen het Mobiliteitsbedrijf staan de medewerkers van het fietsendepot in voor de uitvoerende dienstverlening rond fietsen. Zij plaatsen en onderhouden fietsenstallingen, ontruimen fietsen en voeren fietsregistraties uit in functie van diefstalpreventie.

fietsendepot

Vaste nieuwe signalisatie

Verkeersborden voor omleidingen, wegenwerken, verhuisbewegingen... zijn tijdelijk. Maar er zijn ook verkeersmaatregelen waarbij de signalisatie blijft, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid of voor een parkeerplaats voor personen met een beperking. Zulke permanente wijzigingen kunt u aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf.

parkeerplaats personen met een handicap

Publicaties

Het Mobiliteitsbedrijf geeft diverse folders en flyers uit die meer info bieden over diverse onderwerpen: fietsdiefstal, taxi, bewonerskaarten, ... Verder verschijnt er om de drie maand een 'Slim op weg-Nieuwsbrief'. U kunt die publicaties hier downloaden.

Projecten

Mobiliteitsplan voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

Op 29 september 2015 heeft het stadsbestuur van Gent het nieuwe Mobiliteitsplan goedgekeurd. Dat volgde onder meer op een openbaar onderzoek in de lente.

verkeerscentrum