Mobiliteit in Gent

Vaste nieuwe signalisatie

parkeerplaats personen met een handicap

Verkeersborden voor omleidingen, wegenwerken, verhuisbewegingen... zijn tijdelijk. Maar er zijn ook verkeersmaatregelen waarbij de signalisatie blijft, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid of voor een parkeerplaats voor personen met een beperking. Zulke permanente wijzigingen kunt u aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf.

​Parkeerplaats voor personen met een handicap

Onder bepaalde voorwaarden kan de Stad Gent een parkeerplaats voor personen met handicap inrichten aan een private woning.

Hoe kunt u dit aanvragen?

Bezorg de nodige documenten aan het Mobiliteitsbedrijf (via mail of met de post

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

  • als u een parkeerkaart voor personen met een handicap bezit
  • als u geen eigen garage hebt
  • als u eigenaar bent van een eigen voertuig (zonder dat u daarom zelf moet kunnen rijden)
  • als u ernstige moeilijkheden hebt om u te verplaatsen door een algemene handicap van ten minste 9 punten (66%) waarvan 2 punten op verplaatsingsmogelijkheden
    OF als u ernstige moeilijkheden hebt om u te verplaatsen ten gevolge van een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van 50%, gestaafd door een medisch attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap. Dit attest kunt u aanvragen via:
    • Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent - 092451321
    • Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel - 080098799

Deze voorwaarden werden vastgelegd volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 april 2016.

Andere vaste maatregelen

Misschien is er in uw buurt een verkeerssituatie die u onduidelijk vindt, en waar een aangepaste signalisatie een oplossing kan bieden. Of misschien is er nood aan een maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Opmerkingen en voorstellen kunt u bezorgen aan het Mobiliteitsbedrijf via het formulier aanvraag tot het treffen van een vaste verkeersmaatregel, dat u via mail ​ of per post kan opsturen.

Meldingen verkeerslichten

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op stadswegen kunt u melden bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Werkplaats Proeftuinstraat 
Proeftuinstraat 45 – 9000 Gent
Tel. 09 269 97 40
Fax 09 223 98 48
dwbw-proeftuinstraat@gent.be

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op gewestwegen (bvb. stadsring, steenwegen …) kunt u melden bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Agentschap Wegen en Verkeer
www.meldpuntwegen.be

Een tijdelijke signalisatie aanvragen?

De Stad Gent verwerkt alle aanvragen voor vergunningen voor een ‘inname openbare weg’, tijdelijke signalisatie en parkeerverbod via het e-mailadres, insi@stad.gent. Meer info daarover vindt u op stad.gent/producten/aanvraag-tijdelijke-signalisatie

Documenten

Misschien is er in uw buurt een verkeerssituatie die u onduidelijk vindt, en waar een aangepaste signalisatie een oplossing kan bieden. Of misschien is er nood aan een maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Aanvraag parkeerplaats personen met een handicap.

Lees ook

Met de wagen

Rond het voetgangersgebied, maar vlakbij het centrum, zijn verschillende, gratis parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Op de gewone parkeerplaatsen (met uitzondering van de bewonersparkeerplaatsen) mag u in Gent gratis parkeren met een parkeerkaart voor personen met een beperking.

Verkeersgeleiding

Het Gentse verkeersgeleidingssysteem (VGS) zet autobestuurders op de goede weg via een netwerk van dynamische led-borden. De VGS-borden leiden de auto’s via de stadsring (R40) naar de parkeergarages met beschikbare parkeerplaatsen.

Werken in de stad

Op het grondgebied van Gent zijn er heel wat grote infrastructuurwerken in voorbereiding of volop in uitvoering. Die brengen onvermijdelijk altijd wat hinder met zich mee. De resultaten zullen de mobiliteit in Gent ten goede komen.

In Gent zijn er voortdurend grote werken aan de gang met gevolgen voor het verkeer.