Mobiliteit in Gent

Twee nieuwe schoolstraten aan De Wijze Boom (Sint-Amandsberg) en De Regenboog (Wondelgem)

Schoolstraten
Schoolstraten

Het schoolstraatproject breidt uit met twee straten, bij basisschool De Regenboog in de Sint-Sebastiaanstraat (Wondelgem) en basisschool De Wijze Boom in de Sint-Baafskouterstraat (Sint-Amandsberg). Vanaf maandag 21 november worden die straten bij het begin en het einde van de schooldag een half uurtje autovrij.

Door de schoolstraat verkeersvrij te maken wil de Stad Gent samen met de scholen het signaal geven dat een straat zonder wagens het breng- en haalmoment veel veiliger en aangenamer maakt voor de kinderen en ouders. Ook kan het ouders aanzetten om na te denken over de manier waarop zij zich van en naar de school verplaatsen. Bijkomend pluspunt is dat ook de leefkwaliteit voor de omwonenden verhoogt.

Er wordt plaats gecreëerd in de onmiddellijke buurt van de schoolpoort door de auto’s te weren in de omgeving. Zo is er meer ruimte voor de fietsers en de voetgangers. De ouders die hun kinderen met de wagen brengen, vragen we om verderop te parkeren. Ook kinderen die met de auto gebracht worden, kunnen vanaf daar veilig te voet verder naar school.

Concreet
Bij basisschool de Wijze Boom wordt het laatste stuk van de Sint-Baafskouterstraat (vanaf het kruispunt met de Oscar Colbrandtstraat) op schooldagen (maandag tot vrijdag) maximum een half uur afgezet voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd nuts- en hulpdiensten) van 8.10 tot 8.30 uur en op woensdag ook van 11.50 tot 12.20 uur.

Voor de inrichting van de schoolstraat aan De Regenboog wordt de Sint-Sebastiaanstraat bij het begin en het einde van de schooldag maximum een half uur afgezet voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd nuts- en hulpdiensten). Elke schooldag van 8.05 tot 8.35 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook van 15.10 tot 15.40 uur en op woensdag ook van 11.40 tot 12.10 uur.

Proefproject
Het gaat bij beide scholen om een proefproject. Dit proefproject start op maandag 21 november en loopt tot vrijdag 17 maart 2017. In de laatste maand volgt er een evaluatie waarbij naar de mening van de ouders en de omwonenden wordt gevraagd. De resultaten van deze evaluatie zijn beslissend voor het al dan niet verder zetten van de schoolstraat.

Laatst bijgewerkt: november 2016