Mobiliteit in Gent

Werken FARYS in de Slotendries

In juni 2015 gingen de werken in de Slotendries, een deel van de Groenstraat en een deel van de Goedlevenstraat van start. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg wordt heraangelegd.

FARYS (operator voor TMVW) en de Stad Gent zijn de opdrachtgevers voor deze werken.

De werken bestaan uit vijf verschillende fasen:

Fase I: Slotendries is begonnen in augustus en loopt normaal gezien tot en met 31 maart 2016.
Fase II:  Kruispunt Gentstraat-Groenstraat-Slotendries. Daarnaast wordt hier ook gewerkt in de Groenstraat. Deze werken zijn in september begonnen en lopen normaal gezien tot en met 31 maart 2016. 
Fase III: Werken in de Groenstraat tot de Goedlevenstraat ( tot voor de Invalidestraat). Deze fase loopt vanaf 1 april 2016 tot en met mei 2016.
Fase IV:  Werken in de Goedlevenstraat vanaf de Invalidenstraat tot de toegang van de School. Dit is van mei 2016 tot juli 2016.
Fase IV:  Werken vanaf de toegang van de School tot aan de aansluiting Waterstraat-Krijtstraat. Deze fase loopt van juli tot en met september 2016.

Dit onder voorbehoud  van mogelijkse wijzigingen door weer of onvoorziene omstandigheden.

Hieronder vindt u een detailplan voor fase II die nu loopt met de bijbehorende wegomleggingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. 

Documenten

Omleidingen Slotendries januari 2015