Mobiliteit in Gent

Toeritdosering helpt trams sneller naar centrum

toeritdosering

De toeritdosering op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de stadsring zal vaker worden ingezet om de trams vlotter door de Nederkouter te laten rijden. Over de uitvoering en de handhaving van dit verkeerssysteem is nu ook een akkoord tussen alle partners.

Met de zogenaamde ‘toeritdosering’ lanceerden de Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn eerder al een nieuw verkeerssysteem op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de stadsring. De bedoeling van dit systeem is om de ongeveer 9000 dagelijkse tramgebruikers tussen Gent-Sint-Pieters en het stadscentrum een snellere tramverbinding te bezorgen. Nu staat tram 1 hier in drukke periodes al te vaak stil. Als de tram niet meer moet stoppen of aanschuiven in de file zijn reizigers sneller op de Korenmarkt en weten ze ook exact hoelang hun verplaatsing zal duren. Om het openbaar vervoer vlotter te krijgen wordt op drukke momenten een ‘toeritdosering’ ingeschakeld, met een tijdelijk afslagverbod. Het centrum blijft wel bereikbaar via de Kortrijksespoortstraat.

Na enkele technische aanpassingen met automatische nummerplaatherkenningscamera's en een overzichtscamera is nu ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen De Lijn, de Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer, het parket van het gerechtelijk arrondissement Gent en de lokale politie Gent.

Hoe werkt de ‘toeritdosering’?

Het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de IJzerlaan/Charles de Kerchovelaan is heringericht om de tram vlotter te laten doorrijden op de belangrijkste tramroute van de stad. Op piekmomenten moet de tram nu veel te lang wachten in de Kortrijksepoortstraat.

Een camera ter hoogte van de Nederkouter/Jeruzalemstraat geeft informatie over de verkeersstromen. Telkens als het autoverkeer de tram dreigt te belemmeren, worden de auto’s via de verkeerslichten aan het kruispunt R40-Kortrijkspoortstraat even opgehouden. Het verkeer wordt mondjesmaat toegelaten zodat de tram vlotter kan doorrijden naar het centrum. Eens de file is weggewerkt, wordt het systeem weer op non–actief gezet.

Wat betekent dit voor autobestuurders?

Dit verkeerssysteem doseert de toerit van de auto’s op het kruispunt, vandaar de naam ‘toeritdosering’. De auto’s moeten bijgevolg iets langer wachten op de stadsring tot het licht weer op groen staat om de Kortrijksepoortstraat in te rijden.

Voor het verkeer vanuit de Heuvelpoort verbiedt een dynamisch bord, alleen tijdens de toeritdosering, om rechts af te slaan naar de Kortrijksepoortstraat en de Laurent Delvauxstraat. Zodra er geen hinder voor de tram meer is, wordt het afslagverbod voor auto’s weer opgeheven.

De bestuurders komende van de Heuvelpoort kunnen verder rijden naar een andere invalsweg. Ook als het afslagverbod naar rechts actief is, blijft de Kortrijksepoortstraat in principe toegankelijk. Het is immers mogelijk om 100 meter voorbij het kruispunt via een U-bocht naar links mee aan te schuiven op de IJzerlaan (richting Heuvelpoort).

Controle op de naleving

Er is de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd om de infrastructuur aan te passen voor een vlottere doorstroming van tramlijn 1, die The Loop (Flanders Expo) via Gent-Sint-Pieters verbindt met het stadscentrum.

Het invoeren van de toeritdosering moet deze investeringen laten renderen. Dit nieuwe verkeerssysteem kan wel enkel functioneren als er ook controle is op de naleving ervan. Controles met camera’s vormen het sluitstuk van de handhaving van de toeritdosering. Om handhaving mogelijk te maken na activering van de toeritdosering en het afslagverbod, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer automatische nummerplaatherkenningscamera's en een overzichtscamera geïnstalleerd.

Alternatieven naar het centrum

Er zijn nog andere manieren om makkelijk het centrum te bereiken. Wie parkeert op de Park & Ride aan Flanders Expo, kan van daar zeer frequent met tramlijn 1 naar het centrum van Gent rijden. Een andere optie is de ondergrondse parking aan het station Gent-Sint-Pieters. Met tram 1 is het dan slechts een tiental minuutjes tot in het centrum. Zo vermijdt u parkeerproblemen.

Naast de Kortrijksepoortstraat zijn er nog vele alternatieve invalswegen naar de parkeergarages in het stadscentrum. De zwarte LED-borden van het verkeersgeleidingssysteem leiden de autobestuurders, komende van de autosnelweg of van de Dampoort, via de meest optimale weg naar het centrum.

Vlak aan het station Gent Sint-Pieters zijn aan het Fietspunt ook fietsen te huur (Max Mobiel, Voskenslaan 27).

Samenwerking

De toeritdosering is een gezamenlijk initiatief van de Stad Gent, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het parket en de lokale politie Gent staan in voor de handhaving van dit verkeerssysteem. Om handhaving mogelijk te maken na activering van de toeritdosering en het afslagverbod, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer automatische nummerplaatherkenningscamera's en een overzichtscamera geïnstalleerd.

 

Laatst bijgewerkt: december 2016

Projecten

Mobiliteitsplan voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

Op 29 september 2015 heeft het stadsbestuur van Gent het nieuwe Mobiliteitsplan goedgekeurd. Dat volgde onder meer op een openbaar onderzoek in de lente.

verkeerscentrum