Mobiliteit in Gent

Kaaimuren Houtdok worden open wandelgalerij

toekomstbeeld Houtdok

De historische kaaimuren aan het Gentse Houtdok krijgen een stevige opwaardering. Rondom het hele dok worden de twee rijen van bakstenen bogen, waarvan vandaag enkel de voorste rij zichtbaar is, hersteld. De ruimte tussen beide rijen wordt vervolgens als een open wandelgalerij aangelegd.

Aan de waterzijde van de bogenrijen komt een nieuwe promenade. Tegelijk wordt een deel van het water gedempt, waarna de Stad Gent dit stuk omtovert tot recreatieve zone, met strand, groen en moeras. Later komt er in het Houtdok nog een jachthaven. Daarom maakt ook de bouw van een hellend vlak met aanlegsteiger deel uit van van deze werken.

In een eerste fase stabiliseert de aannemer de bestaande kaaimuren. Dat doet hij door in het water extra zand tegen de muren aan te brengen. Daarvoor is een stevige ondergrond noodzakelijk. Om die reden verplaatst de aannemer momenteel slib uit het Houtdok naar het Handelsdok, waar het water veel dieper is. Dat gebeurt via buizen onder water. Daardoor heeft de verplaatsing geen enkel langdurig effect op de kwaliteit van het water of de lucht.

Als alles goed gaat, zijn deze voorbereidende werken klaar in het najaar van 2013. Vanaf ongeveer midden november worden, enkele meters voor de bestaande kaaimuur, damplanken in de grond geplaatst. Die vormen de basis voor de toekomstige promenade. Nog later volgen de resterende werken, zoals het openmaken en herstellen van de bogenrijen, de aanleg van de nieuwe promenade en de bouw van het hellend vlak. Als alles volgens planning verloopt, zijn deze werken in het najaar van 2015 afgerond.

Meer info:

www.oudedokken.be

Laatst bijgewerkt: december 2013

Lees ook

Bataviabrug

Sinds eind juni 2012 kan u de Bataviabrug gebruiken: de fiets- en voetgangersbrug die het Stapelplein over de Oude Dokken heen met de Koopvaardijlaan verbindt. Handig voor wie bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan DOKstrand. De Bataviabrug is een belangrijke schakel binnen het project Oude Dokken. De komende jaren verrijst tussen de Muide en de Dampoort een volledig nieuwe woonwijk, met ongeveer 1500 woningen, parken en woongroen, publieke voorzieningen, kantoren en kleinhandel.

Nieuwsberichten

25-10-2013

Woonboten hebben nieuwe ligplaats in het Handelsdok

Woonboten die aanmeren in de Oude Dokken doen dat voortaan aan de oostzijde van het Handelsdok. Daar bieden 17 nieuwe vingersteigers plaats aan 34 woonboten. De boten liggen dus niet langer langs de kade, maar wel dwars erop. Een verlaagd wandelpad langs de hele kade zorgt voor de verbinding tussen de boten en het land.

woonboten
12-04-2013

´╗┐Woonboten verhuizen naar de Schipperskaai

In het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken is de renovatie van de kaaimuur aan de oostelijke zijde van het Handelsdok, langsheen de volledige Schipperskaai, zo goed als klaar.

Toekomstbeeld van de Oude Dokken