Mobiliteit in Gent

Speelstraat deze zomer?

oproep speelstraat

Ook deze zomervakantie kunnen straten in Gent tijdelijk speelstraat worden. Aanvragen kunnen tot 20 maart.

De straat wordt dan tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, zodanig dat het opnieuw mogelijk is om op straat te spelen en elkaar er te ontmoeten.

De Stad Gent organiseert de speelstraten al voor de 11de keer. Een speelstraat aanvragen kan nog tot 20 maart 2014. Zodra de aanvraag is ingediend, onderzoekt het Bureau Verkeerstechniek van de politie of de straat in aanmerking komt om te worden ingericht als speelstraat.

Wat ooit begon als een proefproject met vijf speelstraten is intussen uitgegroeid tot een project dat bij veel Gentenaars bekend is. Een speelstraat is een straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer.

Enkel de bewoners mogen nog met de wagen in de straat, en dan nog enkel stapvoets. De straat is dan helemaal voor de kinderen. Zij krijgen weer ruimte om te fietsen, te krijten, tenten te bouwen… Ook de volwassenen (met of zonder kinderen) kunnen weer buiten komen met tafels, stoelen, parasols om eens bij te kletsen met de buren.

Helaas kan niet iedere straat een speelstraat zijn. Er zijn enkele voorwaarden. Zo komen alleen woonstraten in aanmerking waar nu al een snelheidsbeperking geldt van 50 km per uur en waar geen openbaar vervoer doorrijdt. Een speelstraat mag ook de vlotte verkeerscirculatie in de buurt niet in het gedrang brengen.

Speelstraten zijn ontstaan vanuit de idee om meer ruimte te creëren voor spelende kinderen in de drukke stad. Intussen is duidelijk geworden dat speelstraten een heel belangrijke sociale functie hebben: buren leren elkaar kennen en zowel jong als oud komt buiten en speelt en praat met elkaar.

De Stad Gent is er van overtuigd dat samen buiten spelen en sporten belangrijk is voor de ontwikkeling van haar jonge Gentenaars. Kinderen en jongeren ontwikkelen hun motorische vaardigheden, leren omgaan met risico’s, maar komen ook in contact met andere kinderen en maken zo nieuwe vriendjes.

Een speelstraat is ook zeer belangrijk voor de sociale contacten in de straat: jong en oud leren elkaar opnieuw kennen.

Het aanvraagformulier ‘speelstraten’ kan bij de Jeugddienst van de Stad Gent verkregen worden of gedownload worden via deze pagina, rechts bovenaan).

Aanvragen voor een speelstraat tijdens de zomervakantie worden tot donderdag 20 maart 2014 aanvaard.

Meer info:

Jeugddienst Gent
Kammerstraat 10
9000 Gent
Tel.: 09 269 81 10
Fax: 09 225 00 58
E-mail: jeugddienst@gent.be
Openingsuren:

Maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 tot 17 uur. Op donderdag is de Jeugddienst gesloten.

Laatst bijgewerkt: maart 2014

Lees ook

Speel- en bewegingsruimte

Kinderen spelen vaak in de publieke ruimte. Al spelend bewegen ze zich van de ene naar de andere plek. Ze gebruiken straatmeubilair als spelmateriaal en vinden zowel het trottoir als straten zonder doorgaand verkeer ideale plekken om te skaten, steppen, fietsen en spelen. Tieners en jongeren ontmoeten elkaar vaak op een kruispunt van routes, de ingang van publieke voorzieningen, een bus- of tramhalte. Op plekken waar meer ruimte is, gaan ze al gauw voetballen of skaten.

Speelterreinen

De Jeugddienst van de Stad Gent bracht een handige speelkaart uit waarop u een mooi overzicht ziet van alle speelterreinen in Gent. Die bestaan er in allerlei gedaanten: ‘klassieke’ speeltuinen, parken, avontuurlijk speelterrein, sportvelden, zandbakken,…