Mobiliteit in Gent

Werkzaamheden aan de Watersportlaan

In de week van 16 november zal de stad Gent voorzien in een zebrapad ter hoogte van de nieuwe ingang AZ Jan Palfijn. Het voetpad krijgt een uitstulping om de voetgangers op een veilige manier de oversteek te laten maken.

Van 16/11 tot 20/11 zal de rijstrook & parkeerstrook richting R40 onderbroken worden om de voetpaduitstulping te maken en de markeringen van het zebrapad te voorzien. Er zal gewerkt worden met tijdelijke mobiele driekleurige verkeerslichten. Er is geen hinder voor de fietsers & voetgangers.

 

Laatst bijgewerkt: november 2015