Mobiliteit in Gent

Voetgangersinfrastructuur

De Stad Gent investeert volop in comfortabele, veilige en toegankelijke voetpaden in een aangepaste openbare ruimte. Bij de (her)inrichting van wegen en pleinen houdt de stad bewust rekening met de behoeften van voetgangers of rolstoelgebruikers, bijvoorbeeld voor de breedte van trottoirs, een goede toegankelijkheid, straatmeubilair, vrije looproutes of hellingen. Veiligheid en comfort vraagt ook een goed onderhoud.

Lees ook

Voetpaden

Voor nieuwe voetgangersinfrastructuur hanteert de Stad Gent minimumbreedtes die het voetgangers mogelijk maakt om zich comfortabel te bewegen, ook als ze andere voetgangers kruisen. De extra ruimte die nodig is voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers wordt eveneens ingecalculeerd.

Oversteekplaatsen

Er zijn allerlei soorten oversteekplaatsen. Op vaste oversteekplaatsen voor voetgangers zijn er vaak zebrapaden. Aan drukke wegen wordt het zebrapad soms extra beveiligd met verkeerlichten. Een vluchtheuvel of een rustpunt in een middengeleider kan voetgangers helpen om drukke wegen met meerdere rijvakken in tussenstappen over te steken.

Voetgangersbruggen

Aparte bruggen voor voetgangers en/of fietsers kent u wel. Ze werken ontbrekende schakels in het voetgangersnetwerk weg en creëren veilige en snelle verbindingen. De voorbije jaren werd Gent enkele voetgangers- en fietsersbruggen rijker: de Bataviabrug, de Gaardenierbrug, de Snepkaai. En er zijn er nog in voorbereiding, waaronder die voor het Parkbos.

Woonerf

Steeds meer Gentse straten krijgen het statuut van woonerf. Een woonerf is een straat of buurt met weinig verkeer waar voetgangers veel ruimte krijgen. Ze mogen er de hele breedte van de weg gebruiken zonder dat ze daarbij het verkeer nodeloos belemmeren. Autobestuurders en fietsers mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen; ze moeten stoppen als het nodig is. De maximaal toegelaten snelheid is er 20 kilometer per uur en parkeren mag enkel op duidelijk afgebakende parkeerplaatsen.

Gecombineerd voet- en fietspad

Soms is een deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen, rolschaatsen, steps en tweewielige bromfietsen klasse A. In dat geval mogen automobilisten daar niet zomaar parkeren. Dit is het geval als de weg te smal is om het verkeer van fietsers en voetgangers te scheiden. Of als het alternatief voor fietsers - op de baan rijden - minder veilig is door het drukke verkeer en de toegelaten snelheid minstens 50 kilometer per uur is.

Combinatie met openbaar vervoer

De Gentse bus- en tramhaltes kregen de voorbije jaren een fikse makeover. De vernieuwde haltes geven meer comfort aan de wachtende reizigers en doen het openbaar vervoer beter doorstromen. Eind 2011 kregen zo al 100 haltes comfortabele en beter toegankelijke busperrons, ruimere haltes of halte-uitstulpingen. Enkele in 2012 verbeterde haltes liggen in de Parklaan, de Opgeëistenlaan, de Nieuwewandeling en de Poel. Naargelang de locatie werkt de Stad Gent hiervoor samen met De Lijn of AWV (Vlaamse Overheid).

Verbindingen en doorsteken

Wil wandelen in de stad veilig en aangenaam zijn, dan moet er een zo goed mogelijk voetgangersnetwerk liggen. Het liefst een met comfortabele, veilige verbindingen en snelle doorsteken voor voetgangers. Enkele recente voorbeelden zijn de zogenaamde ‘doorlopende straten’ en fietsers- en voetgangersverbindingen in Gentse parken.

Speel- en bewegingsruimte

Kinderen spelen vaak in de publieke ruimte. Al spelend bewegen ze zich van de ene naar de andere plek. Ze gebruiken straatmeubilair als spelmateriaal en vinden zowel het trottoir als straten zonder doorgaand verkeer ideale plekken om te skaten, steppen, fietsen en spelen. Tieners en jongeren ontmoeten elkaar vaak op een kruispunt van routes, de ingang van publieke voorzieningen, een bus- of tramhalte. Op plekken waar meer ruimte is, gaan ze al gauw voetballen of skaten.

Nieuwsberichten

24-01-2014

Onderdoorgang Ter Platenbrug is klaar

Onder de Ter Platenbrug leidt de nieuwe onderdoorgang fietsers en voetgangers veilig onder de stadsring.

fietsonderdoorgang Ter Platen

Projecten

Trottoiractieplan

Eind 2009 ging in Gent het TrottoirActiePlan van start om de voetpaden versneld te verbeteren in een actieperiode van vier jaar. Na ruim twee jaar werd ruim 19.000m² trottoir (her)aangelegd binnen dit project. Deze resultaten komen bovenop de voetpaden die de stad in de reguliere werking vernieuwt.

Red de stoep

Voetgangers stoten op het trottoir nog te vaak op voorwerpen die er eigenlijk niet thuishoren of in de weg staan. Fietsen tegen gevels, blikvangers, reclameborden, terrasmateriaal, uitstallingen, … kunnen erg hinderlijk zijn voor kinderen, senioren, (groot)ouders met een kinderwagen, rolstoelgebruikers, enzovoort.